7. SUPRAVEGHEREA PIETEI

7. SUPRAVEGHEREA PIETEI

 

In temeiul Regulamentului (CE) nr. 765/2008, autoritatile nationale de supraveghere a pietei au obligatia clara de a controla intr-un mod proactiv produsele puse la dispozitie pe piata, de a se organiza, de a asigura coordonarea intre ele la nivel national si de a coopera la nivelul UE (257). Operatorii economici au obligatia clara de a coopera cu autoritatile nationale de supraveghere a pietei si de a lua masuri corective, atunci cand acestea sunt necesare. Autoritatile nationale de supraveghere a pietei au autoritatea de a dispune sanctiuni, care pot include distrugerea produselor.

Regulamentul (CE) nr. 765/2008 integreaza dispozitiile Regulamentului (CEE) nr. 339/93 referitor la controlul produselor importate din tari terte. In prezent, astfel de controale fac parte integranta din activitatile de supraveghere a pietei, iar Regulamentul (CE) nr. 765/2008 impune autoritatilor nationale de supraveghere a pietei si autoritatilor vamale sa coopereze pentru a garanta un sistem integrat. Controalele trebuie sa fie efectuate intr-un mod nediscriminatoriu, in conformitate cu normele OMC si cu aceleasi norme si conditii precum cele stabilite pentru controalele interne efectuate in cadrul supravegherii pietei.

Comisia Europeana are responsabilitatea de a facilita schimbul de informatii intre autoritatile nationale (in ceea ce priveste programele nationale de supraveghere a pietei, metodele de evaluare a riscurilor etc.), astfel incat supravegherea pietei sa fie realizata efectiv la scara UE, iar statele membre sa isi poata pune resursele in comun.

7.1. DE CE ESTE NECESARĂ SUPRAVEGHEREA PIETEI?

Statele membre trebuie sa ia masurile adecvate pentru a impiedica punerea la dispozitie pe piata si utilizarea (258) unor produse neconforme.

Supravegherea pietei are scopul de a garanta ca produsele respecta cerintele in vigoare aplicabile, oferind astfel un nivel de protectie ridicat al intereselor publice, cum ar fi sanatatea si securitatea generala, sanatatea si securitatea la locul de munca, protectia consumatorilor, protectia mediului si siguranta, asigurandu-se, in acelasi timp, ca libera circulatie a produselor nu este limitata intr-o masura mai mare decat cea permisa de legislatia de armonizare a Uniunii sau de orice alta reglementare relevanta a Uniunii. Supravegherea pietei asigura cetatenilor un nivel de protectie echivalent in intreaga piata unica, indiferent de originea produsului. De asemenea, supravegherea pietei este importanta pentru interesele operatorilor economici, deoarece contribuie la eliminarea concurentei neloiale.

Activitatile de supraveghere a pietei nu vizeaza exclusiv protectia sanatatii si a securitatii, ci sunt efectuate, de asemenea, in scopul de a aplica legislatia Uniunii, care urmareste sa protejeze si alte interese publice, reglementand, de exemplu, exactitatea de masurare, compatibilitatea electromagnetica, eficacitatea energetica sau protectia consumatorilor si a mediului, in conformitate cu principiul „nivelului de protectie ridicat” prevazut la articolul 114 alineatul (3) din TFUE.

Statele membre trebuie sa garanteze o supraveghere eficienta a pietei lor. Acestea sunt obligate sa organizeze si sa asigure controlul produselor puse la dispozitie pe piata sau importate. Statele membre trebuie sa ia masurile adecvate pentru a garanta ca dispozitiile in vigoare ale Regulamentului (CE) nr. 765/2008, ale Directivei 2001/95/CE, ale altor legislatii de armonizare ale Uniunii si ale legislatiilor nationale nearmonizate sunt respectate in cadrul UE si, in special, pentru a impiedica punerea la dispozitie pe piata si utilizarea unor produse neconforme si/sau periculoase.

Supravegherea pietei trebuie sa permita, pe de o parte, identificarea, impiedicarea comercializarii si retragerea de pe piata a produselor periculoase sau a produselor care, din orice alt motiv, nu sunt conforme cu cerintele aplicabile stabilite in legislatia de armonizare a Uniunii si, pe de alta parte, sanctionarea operatorilor lipsiti de scrupule sau care incalca legea.
Aceasta ar trebui sa actioneze, de asemenea, ca un important factor de descurajare (259). In acest scop, statele membre trebuie:

— sa asigure punerea corecta in aplicare a dispozitiilor din legislatia relevanta si sa prevada sanctiuni proportionale cuinfractiunile;

— sa inspecteze produsele (indiferent de origine) introduse pe piata lor, astfel incat sa se asigure ca acestea au facut obiectul procedurilor necesare, ca cerintele in materie de marcaj si de documentare au fost respectate si ca produsele
au fost proiectate si fabricate in conformitate cu cerintele din legislatia de armonizare a Uniunii.

Pentru o mai mare eficienta, masurile luate in cadrul supravegherii pietei trebuie uniformizate la scara intregii Uniuni. Acest lucru este cu atat mai important cu cat fiecare punct de la frontiera externa a Uniunii constituie un punct de acces pentru o mare cantitate de produse provenite din tari terte. Daca supravegherea pietei este „mai putin stricta” in anumite parti ale Uniunii decat in altele, vor aparea puncte slabe care vor ameninta interesul public si vor crea conditii de piata inechitabile. In consecinta, trebuie sa se asigure o supraveghere eficienta a pietei pe toata lungimea frontierelor externe ale Uniunii.

Pentru a garanta obiectivitatea si impartialitatea necesare, supravegherea pietei trebuie sa fie asigurata de autoritatile statelor membre. Desi anumite verificari (de exemplu, teste sau inspectii) pot fi delegate altor organisme, autoritatile oficiale trebuie sa ramana pe deplin responsabile pentru deciziile luate in urma verificarilor. Controalele efectuate in cadrul supravegherii pietei pot fi efectuate in diferite etape ale ciclului de viata al unui produs ulterioare introducerii acestuia pe piata, cum ar fi distribuirea, punerea in functiune sau utilizarea finala. Prin urmare, controlul poate fi efectuat in diverse locuri, de exemplu in unitatile importatorilor, la comerciantii cu ridicata sau cu amanuntul, la societatile de inchiriere sau la utilizatori etc.

 

NOTE:

(257) Directiva privind siguranta generala a produselor contine, de asemenea, dispozitii privind supravegherea pietei. Relatia dintre Regulamentul (CE) nr. 765/2008 si directiva respectiva este descrisa in detaliu in documentul de lucru din 3 martie 2010, disponibil la adresa: http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/docs/20100324_guidance_gspd_reg_en.pdf.

(258) Sub rezerva dispozitiilor din legislatia de armonizare a Uniunii aplicabila.
(259) In conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008, „Supravegherea pietei garanteaza faptul ca produsele reglementate de legislatia de armonizare a Uniunii care, daca sunt utilizate in conformitate cu scopul prevazut sau in conditii previzibile si sunt instalate si intretinute in mod corespunzator, pot aduce prejudicii sanatatii sau sigurantei utilizatorilor, sau nu sunt conforme, in vreun alt mod, cerintelor aplicabile din legislatia de armonizare a Uniunii, sunt retrase sau a caror punere la dispozitie pe piata este interzisa sau restrictionata, si garanteaza informarea in consecinta a publicului, a Comisiei si a celorlalte state membre. Statele membre garanteaza ca se vor putea lua masuri eficiente in legatura cu orice categorie de produse care face obiectul legislatiei de armonizare a Uniunii”.

 

Sursa: „Ghidul albastru” din 2016 referitor la punerea in aplicare a normelor UE privind produsele (http://ec.europa.eu)