2.7. UTILIZARE PREVĂZUTĂ / UTILIZARE INCORECTĂ

2.7. UTILIZARE PREVĂZUTĂ / UTILIZARE INCORECTĂ

Producatorii au obligatia sa faca in asa fel incat nivelul de protectie sa fie corespunzator utilizarii prescrise pentru produs in conditii de utilizare care pot fi prevazute in mod rezonabil.

Legislatia de armonizare a Uniunii se aplica atunci cand produsele puse la dispozitie sau puse in functiune (80) pe piata sunt utilizate in conformitate cu utilizarea prevazuta. Prin utilizare prevazuta se intelege fie utilizarea careia ii este destinat un produs in conformitate cu informatiile furnizate de persoana care il introduce pe piata, fie utilizarea obisnuita astfel cum este determinata prin proiectarea si constructia produsului.

Produsele in cauza sunt, de obicei, gata pentru utilizare sau necesita numai efectuarea unor adaptari care pot fi efectuate in vederea utilizarii prevazute. Produsele sunt „gata pentru utilizare” daca pot fi utilizate in scopul prevazut fara introducerea unor elemente suplimentare. De asemenea, se considera ca produsele sunt gata pentru utilizare daca toate elementele din care trebuie sa fie asamblate sunt introduse pe piata de o singura persoana, daca nu trebuie decat sa fie montate sau racordate ori daca sunt introduse pe piata fara partile cumparate, in general, separat, si inserate in scopul pentru care este prevazut produsul (de exemplu, un cablu pentru o alimentare electrica).

Producatorii sunt obligati sa faca in asa fel incat nivelul de protectie pentru utilizatorii produselor sa corespunda utilizarii prescrise de producator in informatiile cu privire la produs. Acest principiu este relevant indeosebi in cazurile in care este posibila o utilizare incorecta a produsului (81).

In ceea ce priveste activitatile de supraveghere a pietei, autoritatile competente au obligatia sa verifice conformitatea unuiprodus:

— cu utilizarea prevazuta (astfel cum este definita de producator); si

— in conditiile de utilizare care pot fi prevazute in mod rezonabil, si anume in cazul in care utilizarea respectiva ar putea fi rezultatul unui comportament uman legal si usor previzibil.

In consecinta, producatorii trebuie sa aiba in vedere conditiile de utilizare care pot fi prevazute in mod rezonabil inainte de introducerea pe piata a unui produs.

Producatorii nu trebuie sa se opreasca numai la ceea ce considera a fi utilizarea prevazuta a unui produs, ci trebuie sa se puna in locul utilizatorului mediu al unui anumit produs si sa anticipeze modul in care acesta ar intentiona, in mod rezonabil, sa utilizeze produsul (82).

De asemenea, este important ca autoritatile responsabile cu supravegherea pietei sa tina cont de faptul ca proiectarea produsului nu poate elimina toate riscurile. Supravegherea si sprijinul acordate utilizatorilor vizati trebuie sa fie considerate ca facand parte din conditiile care pot fi prevazute in mod rezonabil. De exemplu, anumite masini-unelte profesionale sunt destinate unor utilizatori care beneficiaza de un nivel de calificare si de formare mediu si care lucreaza sub supravegherea angajatorului lor; raspunderea producatorului nu poate fi angajata daca astfel de masini-unelte sunt inchiriate de un distribuitor sau prestator de servicii tert in vederea unei utilizari de catre consumatori fara calificare sau formare.

In orice caz, producatorul nu este obligat sa prevada ca utilizatorii nu vor tine cont de conditiile de utilizare legale ale produsului sau.

NOTE:

(80) In ceea ce priveste punerea la dispozitie, a se vedea sectiunea 2.2; in ceea ce priveste punerea in functiune, a se vedea sectiunea 2.5.

(81) Trebuie subliniat faptul ca Directiva privind echipamentele tehnice solicita producatorului sa tina cont de orice „utilizare anormala previzibila”.

(82) In plus, un instrument proiectat si destinat a fi utilizat doar de catre profesionisti ar putea fi utilizat, in cele din urma, si de catre neprofesionisti; prin urmare, proiectarea si instructiunile aferente trebuie sa ia in considerare aceasta posibilitate.