CURSURI ONLINE: CONTINUT CONSISTENT

Cursurile online din Platforma „Training & Certificare Personal” powered by CISEO® pun un accent deosebit pe aspectele esentiale din standardele / temele studiate, studii de caz si exemple utile din experienta practica a auditorilor certificati, ce consta in mii de ore de audit efectuate.

Fiecare curs contine o cantitate mare de informatii utile, bine organizata si structurata, ce nu poate fi comparata cu alte cursuri similare oferite in Romania.

Cu alte cuvinte, cumperi “produse cu bumbac 100%, nu doar 5%”.